blisko

Temat: Frank szwajcarski

Frankowicze. Prezes UOKiK wydał prawdziwy pogląd w sprawie  Pieniądze

  • Raty kredytów frankowych mają możliwość wzrosnąć do rekordowego poziomu
  • Złe wieści dla frankowiczów. Oprocentowanie najwyższe od czterech lat
  • Coraz mniej pożyczek we frankach
  • Prawie 3 lata bez ustawy po sprawie frankowiczów. "Chciałbym, żeby w październiku to przeszło"
  • Przegląd prasy. Frankowiczom niełatwo wygrać z bankami

- Naszym istotnym poglądem dajemy koło ratunkowe frankowiczom - mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK. Opinia tyczy się kredytów hipotecznych, które zakwestionowali klienci mBanku. Prezes Urzędu ocenił, że zapisy zmiany oprocentowania były całkowicie niedozwolone, co może prowadzić do zakwestionowania umowy kredytu. Swoje nastawienie przedstawia także mBank. Objaśnia, że w umowach tak zwane. starego portfela stosował "stosunkowo elastyczną klauzulę".

Istotny pogląd w sprawie to stanowisko, w którym Urząd Ochrony Konkurencji i Klientów może dzielić się wraz z sądem swoją wiedzą i wspierać w kompleksowym rozwiązaniu sporu. Taką możliwość dała prezesowi UOKiK nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i klientów.

Pomoc frankowiczom

Sąd przyznał frankowiczowi 100 tysięcy zł. Bankowiec: to incydent

- Naszym ważnym poglądem dajemy koło ratunkowe pewnej grupie frankowiczów, jacy byli aktywniejsi przez wówczas, że parę lat temu wystąpili na drogę sądową wobec banku, w którym wzięli kredyty - dodaje Marek Niechciał.

Prezes UOKiK na raz pierwszy jest na tegoż instrumentu. Na wniosek Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie przygotował stanowisko w sporze pomiędzy konsumentami posiadającymi kredyty mieszkaniowe we frankach szwajcarskich i mBankiem.

Jak podkreśla Niechciał, ocena prawna przedstawiona w wydanym poglądzie nie powinna stanowić odniesienia dla innych "podobnych" spraw.

Kredyty w mBanku

Sprawa trwa od 2010 roku i obejmuje 1247 kredytobiorców. Klienci w pozwie grupowym dochodzą odszkodowania w związku ze stosowaniem niedozwolonego postanowienia poprzez mBank, które zbyt powszechnie i nieprecyzyjnie określało powody zmiany oprocentowania. W efekcie stosowania tego postanowienia kredytobiorca nie miał możliwości zweryfikowania zasadności zmian wysokości oprocentowania - podaje UOKiK.

Bank przyznał sobie swobodę w decydowaniu o tym, czy oprocentowanie zmieniać, ale także nie zostały precyzyjnie potrzebne parametry, od których zależy zmiana oprocentowania. W związku z tym niebezpieczeństwo zmiany oprocentowania tych ugód kredytowych, zawieranych nawet dzięki 30 lat, zostało przeniesione całkowicie na konsumenta - ocenia UOKiK.

- W wydanym istotnym poglądzie uznaliśmy, że postanowienie współwystępujące w tych umowach kredytowych jest niedozwolone w całkowitym zakresie. Tym samym nie wiąże ono konsumentów, a ponieważ postanowienie to nazywa przesłanki zmiany oprocentowania, czyli element istotny umowy, kwestionowane postanowienie może nawet powodować nieważność całej umowy - mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK.

- Pomimo, że ostateczna decyzja zalicza się do sądu, mamy nadzieję, hdy nasze działanie skłoni strony do wypracowania rozwiązania, natomiast tym samym pomoże konsumentom zakończyć wieloletni spór - dodaje prezes Niechciał.

Powstanie lista "trujących banków". Frankowicze będą nagabywać do przenoszenia kont

Jak wskazuje UOKiK, w biznesi jeśli mamy niedozwolone postanowienie w umowie, przedsiębiorca nie może powoływać się na tę klauzulę. Może jedynie w ramach aneksu do umowy proponować alternatywne rozwiązanie, w które konsument nie zamierza wyrażać zgody. Jedynie sąd, rozstrzygając sprawę, może wprowadzić przepis prawa w miejsce klauzuli. Jednak na gruncie obowiązujących przepisów w przypadku tychże konkretnych umów z mBankiem nie jawi się być możliwe zapełnienie powstałej "luki" inną klauzulą, gdyż nie istnieją regulacje, które mogłyby mieć zastosowanie po takiej sytuacji.

Umowy nieważne

Dlatego UOKiK, wyrażając istotny pogląd w sprawie klientów mBanku, wskazał, że porozumienia kredytu mogą zostać potwierdzane za nieważne, co w konsekwencji będzie oznaczać przymus spłaty kredytu, czego będą świadomi klienci banku. Dzięki możliwość nieważności tych umów uwagę zwraca również Rzecznik Finansowy w swoim raporcie.

Wydany przez UOKiK ważny pogląd potwierdza stanowisko opisane przez kredytobiorców mBanku. Prezes Urzędu ma nadzieję, że będzie stanowić podstawę do odwiedzenia wypracowania najlepszego rozwiązania za pośrednictwem bank i zakończenia sporu.

Jednocześnie podkreśla, że ocena prawna przedstawiona po wydanym poglądzie nie może stanowić odniesienia dla odmiennych "podobnych" spraw.

W każdym przypadku Prezes UOKiK ocenia stan faktyczny jak i również prawny, orzecznictwo w określonej sprawie oraz - w tym przypadku - konkluzja skierowany przez powoda. Od chwili obowiązywania przepisów zezwalających na wydanie istotnego poglądu w sprawie prezes UOKiK otrzymał 7 wniosków z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawach konsumenckich - informuje urząd.

Pomoc frankowiczom

Zdaniem Niechciała, państwo jako organizacja powinno dopomagać wszystkim swoim obywatelom, w tym również tym, jacy znajdują się w zawikłanej sytuacji takiej jak frankowicze. Jego zdaniem, sytuacja frankowiczów nie wpływa tylko na samych frankowiczów, ale również na całą gospodarkę, ponieważ powoduje pewne zahamowania. Mniej kupują, są w sytuacji, w jakiej jest zagrożenie na rzecz całości makroekonomicznej gospodarki tuż przy takiej liczbie frankowiczów.

- W idealnym kuli ziemskiej problem frankowiczów powinien pozostawać rozwiązany na drodze porozumienia konsumentów z bankami. Do odwiedzenia tej pory takiego porozumienia nie było. Takie porozumienie byłoby lepszym rozwiązaniem niż rozwiązanie ustawowe - zaznacza.

Stanowisko banku

Do istotnego poglądu wyrażonego poprzez prezesa Urzędu Ochrony Wojny i Konsumentów odniósł się mBank. W przesłanym. pl oświadczeniu rzecznik prasowy Krzysztof Olszewski, przypomina, że rzecz klientów z postępowania zbiorowego przeciwko mBankowi, po kasacji Sądu Najwyższego, została wycelowana do ponownego rozpatrzenia poprzez Sąd Apelacyjny.

"Zwrot spreadów to niedobry pomysł". Pełnomocnik frankowiczów krytykuje propozycję prezydenta

"Wcześniejszy osąd w procesie zbiorowym przesądził wyłącznie kwestię odpowiedzialności instytucji finansowej w przedmiotowej sprawie. Nie dotyczył zaś sposobu ustalania oprocentowania, wysokości rat bądź wypłaty kwot w poszczególnej wysokości dla poszczególnych klientów" - dodano.

mBank wyjaśnia, że w umowach tak zwanym. starego portfela stosował stosunkowo elastyczną klauzulę określania i dostosowania stopy procentowej gwoli kredytów w walucie innej. Klienci tak określoną stopę akceptowali w zawieranych umowach kredytowych - podkreśla rzecznik.

Klauzula opierała się na prawie banku do odwiedzenia określenia wysokości stopy procentowej w stosunku do zmieniających się parametrów finansowych właściwych dla rynkowych warunków pozyskiwania franków.

Rzecznik prasowy banku objaśnia, że polskie banki nie zaakceptować są wyposażone w ważne ilości depozytów we frankach, więc przy udzielaniu owego typu kredytów, pozyskują walutę na rynkach zagranicznych, na rzecz których LIBOR 3-miesięczny nie zaakceptować wyznaczał i nie definiuje ostatecznego kosztu pozyskania pieniądza.

W 2006 roku kalendarzowego bank zaczął udzielać kredytów opartych wyłącznie na stawce LIBOR i marży. Nie zaakceptować można jednak nie zauważać ograniczeń, jakimi charakteryzował się ten benchmark (LIBOR) w trakcie kryzysu. Seria formalnych śledztw w tej sprawie, prowadzonych przez międzynarodowe instytucje – w trakcie których udowodniono manipulacje wskaźnikiem LIBOR, stawiając tym samym pod znakiem pytania jego wiarygodność, to według Krzysztofa Olszewskiego, potwierdza sensowność bankowej argumentacji.

Jednocześnie mBank zaznacza, że wydaje się być jedynym polskim bankiem, który usiadł do negocjacyjnego stołu z przedstawicielami klientów i wspólnie z nimi na przełomie 2009 i 2010 roku wypracował kompromisową propozycję. Skorzystała z niej frakcja kredytobiorców, inni zdecydowali się przedstawić swoje argumenty przy sądzie - dodaje rzecznik.

czy zimą zabraknie gazu? Europę czekają stress testy  Informacje

Czy zimą zabraknie gazu? Europę czekają stress testy Informacje

Wielka lokata Gazpromu. Rozpoczęto układanie rurek na rosyjskich wodach Sekretarz energii USA chwali Polskę. "Podjęła dobrą decyzję" Spór wokół Nord Stream dwóch. Media: Gazprom grozi Danii pozwem Koniec gorszych wyrobów dla…...

Czytać
dalszy spadek cen. GUS: przy kwietniu deflacja wyniosła jednej, 1 proc.

Dalszy spadek cen. GUS: przy kwietniu deflacja wyniosła jednej, 1 proc.

Projekt budżetu dzięki 2019 rok do komisji sejmowych Koniec ze zmianą czasu? Komisja Europejska zaprezentuje propozycję W tę niedzielę zrobisz zakupy. Potem długa przerwa Gospodarka rośnie, jednak inwestycje rozczarowały Coca-Cola…...

Czytać