blisko

Duży bank zwróci klientom pieniądze. Ale trzeba się pospieszyć

  • Dom
  • Pieniadze
  • Duży bank zwróci klientom pieniądze. Ale trzeba się pospieszyć
Getin Bank zwróci klientom finanse w wyniku decyzji UOKiK  Pieniądze

Zwrot prowizji oraz zwolnienie wraz z opłat za przelew do innego banku. To rekompensaty, które otrzyma część klientów Getin Banku w wyniku decyzji Urzędu Ochrony Wojny i Konsumentów. Trzeba się jednak pospieszyć, zainteresowani mają wyłącznie dwa miesiące na zawarcie aneksu w placówce.

Rekompensaty to konsekwencja decyzji prezesa Urzędu Ochrony Rywalizacji i Konsumentów z zarania września ubiegłego roku, na temat której teraz bank poinformował swoich klientów.

Urząd uznał niektóre działania Getin Banku w latach 2014-2016 za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. Chodzi o sposób, w jaki poinformowano klientów o zmianach po regulaminach rachunków bankowych oraz tabelach opłat i prowizji bankowych.

"Dokonując tych zmian Bank nie wskazywał podstaw prawnych, które umożliwiały ich dokonanie oraz powodów faktycznych, które powodowały tego rodzaju zmiany" - czytamy.

Dodatkowo klienci dowiadywali się o zmianach wyłącznie zbyt pomocą wiadomości elektronicznych przesyłanych w ramach systemu bankowości internetowej.

Zdaniem urzędu wewnętrzne systemy banków po obecnej formie nie dopełniają jednak cech trwałego nośnika informacji, ponieważ między odmiennymi są całkowicie pod ich kontrolą, więc klient odrzucić ma gwarancji, że treść nie będzie zmieniana za pośrednictwem bank.

Wolno porównać bankowe konta. KNF uruchomiła nową usługę

Tymczasem prawo wymaga, aby banki przekazywały informacje na stabilnym nośniku. Według UOKiK takowym nośnikiem jest dla przykładu list w formie tradycyjnej bądź elektronicznej, informacja zapisana dzięki nośniku USB lub płycie CD, a także wieść e-mail, o ile mieści w sobie wszystkie niezbędne dane.

Getin Bank zwraca pieniądze

W związku spośród tą decyzją Getin Pula zobowiązał się do zwrotu ewentualnych nadpłat opłat jak i również prowizji wynikających z wprowadzonych zmian w latach 2014-2016. Zwrot dotyczy wszystkich odbiorców banku, którzy posiadali rachunek osobisty lub kredyt hipoteczny w tych latach.

By otrzymać pieniądze powinno się zawrzeć bezpłatny aneks przy dowolnej placówce banku w ciągu dwóch miesięcy "od dnia następnego po dacie wysyłki do stosownego dokumenty informacyjnego". "W przypadku weksli wspólnych aneks musi pozostawać podpisany przez wszystkich współwłaścicieli" - dodano.

Co ważne, po upływie okresu na podpisanie aneksu nie będzie możliwości otrzymania zwrotu pieniędzy.

Każda sprawa będzie rozpatrywana i weryfikowana indywidualnie. "W przypadku, kiedy Państwa indywidualne rozliczenie wykaże, że na podstawie Tabel sprzed ich zmiany odrzucić zapłaciliby Państwo niższych należności wówczas Bank przekaże Tobie informacje o braku zasobów do zwrotu" - czytamy w komunikacie.

Ponadto bank przyznał rekompensatę publiczną dla klientów Getinu po latach 2014-2016 w formie zwolnienia, przez okres trzech miesięcy z opłat za zewnętrzny przelew dokonany przy placówce banku. Zwolnienie obowiązuje w okresie od 17 czerwca do 19 sierpnia 2019 roku. Rekompensata publiczna zostanie przyznana konsumentom, obojętnie od tego czy zawrą aneks.

Inne banki

Getin Bank nie wydaje się jedyną instytucją finansową, jaką UOKiK skrytykował za środek komunikacji z klientami.

W lipcu 2018 roku kalendarzowego UOKiK poinformował także, iż o zmianach opłat nieprawidłowo informowały Alior Bank, Bank Millennium, BZ WBK (obecnie Santander Bank Polska), Deutsche Bank, Idea Bank, Pekao SA i Plus Bank.

ekonomiści o inflacji w czerwcu  Pieniądze

Ekonomiści o inflacji w czerwcu Pieniądze

Wzrost cen na poziomie 1, 3 procent rok do roku to zadziwiający wynik, bowiem baza z zeszłego roku była tak niska, hdy wydawało się, że inflacja powinna być wyższa - ocenił główny…...

Czytać
eksperci ostrzegają przed sztuczną inteligencją  Tech

Eksperci ostrzegają przed sztuczną inteligencją Tech

Sztuczna inteligencja może stać się wykorzystana przez dyktatorów, przestępców i terrorystów - alarmują eksperci w raporcie "Złowrogie wykorzystanie sztucznej inteligencji". Rysuje on czarne scenariusze w najbliższe 5-10 lat i sugeruje, jak ich…...

Czytać