blisko

Bezrobocie w dół. Tak właściwie na rynku pracy dawno nie było

  • Dom
  • Z kraju
  • Bezrobocie w dół. Tak właściwie na rynku pracy dawno nie było
Bezrobocie w lutym wyniosło 8, 5 procent

Stopa bezrobocia w lutym 2017 roku spadła do 8, pięć procent z 8, sześć procent w styczniu 2017 roku - podał przy czwartek Główny Urząd Statystyczny. W urzędach pracy zarejestrowanych było 1 milion 383, 4 tysięcy bezrobotnych wobec 1 miliona 397, 1-wszą tysiąca osób przed miesiącem.

Polska system gospodarczy powinna przyspieszyć. Optymistyczna projekcja NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

GUS poinformował w "Informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w lutym 2017 r. ", że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsięwzięć w lutym br. ukształtowało się na poziomie 5 mln 976, 2 tys. osób i zwiększyło się o 4, 6 proc. w stosunku do notowanego przed rokiem (w styczniu br. obserwowano wzrost przy skali roku o cztery, 5 proc., a przy lutym ub. roku – o 2, 5 proc. ).

"Spośród działów o znaczącym udziale w zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw, rozwój przeciętnego zatrudnienia w objętości roku obserwowano m. in. w przedsiębiorstwach zajmujących się transportem lądowym i rurociągowym (o 10 proc. ), produkcją pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o siedmiu, 8 proc. ), handlem hurtowym i detalicznym maszynami samochodowymi oraz ich naprawą (o 7, 3 proc. ), produkcją wyrobów spośród gumy i tworzyw sztucznych (o 6, 4 proc. ) oraz produkcją mebelków (o 6, 2 proc. )" - napisał GUS w opracowaniu.

Mniej miejsc pracy

Spadek zatrudnienia nadal notowano w wydobyciu węgla kamiennego i węgla brunatnego (o 9, cztery proc. ), produkcji konfekcji (o 1 proc. ) oraz w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 0, 6 proc. ).

Według GUS "w końcu lutego br. liczba bezrobotnych zarejestrowanych przy urzędach pracy ukształtowała się na poziomie 1383, cztery tys. i zmniejszyła się w porównaniu z poprzednim miesiącem – o 1, 0 proc. (tj. o 13, 7 tys. ) i w stosunku aż do analogicznego miesiąca ub. r. – o 16, trzy proc. (tj. o 269, 3 tys. )".

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 8, 5 proc., czyli była niższa niż zanim miesiącem (o 0, 1-wszą pkt proc. ) jak i również przed rokiem (o 1, 7 pkt proc. ).

Włosi coraz więcej na garnuszku rodziców

Wskazano, że "stopa bezrobocia w województwach kształtowała się w granicach od pięć, 2 proc. w podkarpackim do 14, 7 proc. w warmińsko-mazurskim". "W ujęciu miesięcznym zmniejszyła się ona w większości województw, wraz z wyjątkiem województw: małopolskiego, opolskiego, śląskiego i wielkopolskiego, w których pozostała na tym danym poziomie" - czytamy. Dodano, że w porównaniu spośród lutym ub. roku stopa bezrobocia obniżyła się we wszystkich województwach, w najwyższym stopniu (w granicach 6, 5 pkt proc. – 2, 0 pkt proc. ) w zachodniopomorskim, lubuskim, warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim, natomiast w najmniejszym (o 1-wszą, 2 pkt proc. ) – w wielkopolskim.

Kobiety to ponad połówka bezrobotnych

Urząd statystyczny podał, że w lutym br. kobiety stanowiły 52, cztery proc. zarejestrowanych bezrobotnych, co oznacza wzrost o 1, 2 pkt proc. w porównaniu z lutym 2016 r. Wśród bezrobotnych zmniejszył się natomiast odsetek dotychczas niepracujących (do 13, 7 proc. ), absolwentów (do 3, 8 proc. ) a także osób bezrobotnych bez uprawnienia do zasiłku (do 85, 3 proc. ) Wkład osób bezrobotnych nieposiadających kwalifikacji zawodowych był zbliżony służące do notowanego rok wcześniej jak i również wyniósł 30, 7 proc.

"W lutym br. liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 153, 3 tys., tj. była niższa niźli przed miesiącem (o dwudziestu czterech, 5 proc. ) jak i również przed rokiem (o 19, 6 proc. ). Najliczniejszą grupę nadal stanowiły osoby rejestrujące się po przy jednym spotkaniu kolejny, an ich uczestnictwo w liczbie nowo zarejestrowanych ogółem był zbliżony w celu notowanego w lutym ub. roku i wyniósł 82, 7 proc. " - napisano w komunikacie.

Zgodnie z danymi GUS zmniejszył się udział: jednostek długotrwale bezrobotnych, osób dotychczas niepracujących, absolwentów, osób bez kwalifikacji zawodowych, osób zamieszkałych na wsi oraz osób zwolnionych z przyczyn odnoszących się zakładów pracy.

Skreślenia z ewidencji bezrobotnych

GUS podał, że z ewidencji bezrobotnych w lutym br. skreślono 167 tys. osób, tj. więcej niż zanim miesiącem (o 18, 4 proc. ), ale w mniejszym stopniu niż przed rokiem (o 10 proc. ). Główną przyczynę wyrejestrowania nadal stanowiło podjęcie pracy, w następstwie czego z rejestru bezrobotnych skreślono 78, 8 tys. osób (tj. więcej niż zanim miesiącem o 8, pięć proc. i mniej niż przed rokiem o kolejny, 2 proc. ).

"W lutym br. do urzędów pracy wpłynęło 137, 5 tys. ofert zatrudnienia, tj. o 12, 1 proc. więcej niż poprzednio miesiącem i o pięć, 7 proc. więcej niźli przed rokiem. W objętości roku zwiększyła się cyfra ofert z sektora prywatnego, a zmniejszyła – z sektora publicznego" - podał GUS.

Według urzędu statystycznego w końcu lutego br. zadeklarowano mniej aniżeli przed miesiącem, ale odrobinę więcej niż przed rokiem, zwolnień grupowych – 175 zakładów zadeklarowało zwolnienie dwunastu, 8 tys. pracowników, w niniejszym 1, 3 tys. osób z sektora publicznego. "Według wyników badania popytu na pracę, w końcu 2016 r. liczba wolnych pomieszczeń pracy wyniosła 78, 0 tys. i była na temat 22 proc. wyższa niźli przed rokiem" - dodano.

Minister: kobiety po oczekiwaniach płacowych powinny stanowić odważniejsze

Przemysł przynosi więcej miejsc pracy

GUS wyjaśnił, że w porównaniu z sytuacją sprzed roku, po strukturze wolnych miejsc pracy zwiększył się udział m. in. przetwórstwa przemysłowego (o 3, 3 pkt proc. w celu 26, 2 proc. ), czy działalności profesjonalnej, edukacyjnej i technicznej (o jednej, 5 pkt proc. w celu 7, 7 proc. ). Zmniejszył się natomiast udział m. in. budownictwa (o 1, 7 pkt proc. do 7, 7 proc. ), informacji i komunikacji (o 1, 4 pkt proc. do 7, pięć proc. ).

W strukturze wolnych stanowisk zatrudnienia wedle zawodów, w porównaniu spośród końcem 2015 r., zwiększył się udział miejsc poświęconych m. in. dla pracowników usług osobistych i sprzedawców (o 2, 1 pkt proc. do 13, trzy proc. ), robotników przemysłowych i rzemieślników (o 0, 6 pkt proc. do 21, 9 proc. ), pracowników przy pracach prostych (o 0, 6 pkt proc. do 7, 5 proc. ). Obniżył się natomiast odsetek wolnych miejsc pracy m. in. dla operatorów i monterów maszyn jak i również urządzeń (o 2, 2 pkt proc. do 14, 2 proc. ), specjalistów (o 0, 7 pkt proc. do 20, 4 proc. ), techników i innego średniego personelu (o 0, 6 pkt proc. do 8, 6 proc. ) i pracowników urzędowych (o 0, 5 pkt proc. do 9, dziewięć proc. ).

GUS podał ponadto, że po 2016 r. utworzono 618, 7 tys. nowych miejsc pracy, tj. o 2, 12 proc. więcej niż zanim rokiem, natomiast zlikwidowano 284, 2 tys. miejsc pracy, tj. o 10, pięć proc. mniej niż dwanaście miesięcy wcześniej.

banki wypowiadają Vistalowi umowy

Banki wypowiadają Vistalowi umowy

Problemów Vistalu ciąg dalszy. PKO BP wypowiedział gdyńskiej spółce umowę kredytową, ING zablokował limity finansowania, a PZU wstrzymuje udzielanie nowych gwarancji ubezpieczeniowych. Ale jest też rzetelna wiadomość. Wierzyciele wycofali morał o…...

Czytać
beata Mazurek: ograniczenie handlu po niedzielę od 1 stycznia 2018

Beata Mazurek: ograniczenie handlu po niedzielę od 1 stycznia 2018

Projekt budżetu na 2019 rok do komisji sejmowych Koniec ze zmianą czasu? Komisja Europejska zaprezentuje propozycję W tę niedzielę zrobisz zakupy. Potem długa przerwa Gospodarka rośnie, ale inwestycje rozczarowały Coca-Cola…...

Czytać