blisko

Rating Polski bez zmian. Perspektywa stabilna

  • Dom
  • Z kraju
  • Rating Polski bez zmian. Perspektywa stabilna
Agencja Fitch potwierdziła rating Polski z perspektywą stabilną

Agencja Fitch potwierdziła rating Polski na poziomie "A-" spośród perspektywą stabilną. To oznacza, że grudniowa ocena filii nie uległa zmianie. Podwyższona została natomiast prognoza przyrostu PKB na 2018 i 2019 rok.

W piątkowej decyzji agencja podwyższyła szacunki wzrostu PKB Polski na 2018 do 4, 4 procent, z trzy, 9 procent, a dzięki 2019 do 3, czterech procent z 3, dwóch procent.

Rating Lokalny w ocenie agencji zostaje taki sam, jak wydany pod koniec ubiegłego roku. Po grudniu agencja potwierdziła rating Polski na poziomie "A-" z perspektywą stabilną.

Fitch ogłosi dziś swoją ocenę dla Polski. "Szansa na podwyżkę perspektywy"

Uzasadnienie

Rating w poziomie "A-", w wycenie Fitch, odzwierciedla "mocne fundamenty makroekonomiczne Polski, które będą wspierane przez silne ramy monetarne oraz solidny sektor bankowy".

Ograniczeniem gwoli ratingu są następnie "niski poziom PKB per capita w porównaniu do mediany państw o podobnym ratingu" (czyli "BBB+", "A-" jak i również "A") oraz wysokie, choć spadające zadłużenie zagraniczne netto.

Ryzyka

Stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla przekonanie Fitch, że pozytywne i ujemne czynniki ryzyka dla oceny kredytowej są obecnie wyważone.

W ocenie filii, następujące czynniki - osobno lub zbiorowo - mają możliwość wywołać negatywne działania aspektem ratingu:

- pojawią się jakiekolwiek oznaki, hdy osłabione zostanie znaczenie unijnego kryterium deficytu sektora zasobów publicznych na poziomie trzech proc. PKB jako kotwicy fiskalnej lub w przeciętnym terminie nie dojdzie do stabilizacji długu publicznego w relacji do PKB;

- ramy polityki makroekonomicznej okażą się słabsze, co potencjalnie mogłoby skutkować pogorszeniem klimatu inwestycyjnego, niestabilnością makro oraz niższym wzrostem PKB.

Szanse

Konsumpcja i inwestycje napędzają gospodarkę. Bruksela podnosi prognozy dla Naszego kraju

Pozytywne działania względem ratingu według Fitch mogą spowodować:

- wzrost PKB, wspierający wzrost poziomu profitów w kierunku mediany państw z koszyka o ratingu "A";

- dalsze obniżanie poziomu zadłużenia zagranicznego netto w relacji do odwiedzenia PKB w kierunku mediany państw z koszyka ratingowego "A"

- szybsza fuzja fiskalna, prowadząca do nieprzerwanego spadku poziomu długu ogólnego w relacji do PKB.

Inne oceny

Wśród rodzimych ekonomistów prognozy w odniesieniu do działań agencji były podzielone. Analitycy Banku Zachodniego WBK napisali, że spodziewają się polepszenia przez agencję Fitch szanse polskiego ratingu do pozytywnego. "Mogłoby to wesprzeć złotego i być raczej neutralnie przyjęte przez rynek obligacji" - napisali ekonomiści BZ WBK.

Natomiast analitycy Credit Agricole napisali jednakże, że "agencja zmieni dźwięk komunikatu na bardziej dobroczynny ze względu na wyższe od oczekiwań tempo przyrostu PKB w ostatnich kwartałach oraz dobrą sytuację przy finansach publicznych", ale nakreślają na utrzymanie stabilnej szanse.

Wcześniej w połowie kwietnia również agencja S&P Global Ratings potwierdziła długoterminowy i krótkoterminowy rating Lokalny w walucie obcej na poziomie "BBB+/A-2”. Jednak perspektywę ratingów podniesiono do pozytywnej ze stabilnej. Obecna ocena polskiej gospodarki BBB+ wiąże od stycznia 2016 roku kalendarzowego, kiedy agencja, zaskakując udziałowców, obniżyła rating Polski spośród oceny A-.

Trzecia z wielkiej trójki agencja Moody's, również w kwietniu utrzymała rating Polski na "A2" ze stabilną perspektywą.

Następne przeglądy ratingu Polski w 2018 roku to 14 września przez Moody's oraz 12 października - Fitch oraz S&P.

10 tysięcy złotych za deputat węglowy. Wkrótce rusza rekrutacja wniosków

10 tysięcy złotych za deputat węglowy. Wkrótce rusza rekrutacja wniosków

Od wtorku 22 stycznia będzie można składać wnioski o 10-tysięczne rekompensaty za utracone prawo do bezpłatnego węgla. Uprawnienie do tego świadczenia ma ponad 24 tysiące osób, którym w przeszłości odebrano…...

Czytać
28 proc. mieszkań na sektorze wtórnym kupiono z planem inwestycyjnym  Nieruchomości

28 proc. mieszkań na sektorze wtórnym kupiono z planem inwestycyjnym Nieruchomości

Projekt budżetu na 2019 rok do komisji sejmowych Koniec ze zmianą periodu? Komisja Europejska przedstawi propozycję W tę niedzielę zrobisz zakupy. Potem długa przerwa Gospodarka rośnie, ale inwestycje rozczarowały Coca-Cola…...

Czytać